Huomioitavaa

Maasta toiseen muuttamiseen liittyy paljon eri vaiheita ja asioita, joita ei aina tule ajatelleeksi. Edes EU-maiden väliset muutot, eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan näissäkin on oma prosessinsa. Tässä prosessissa on aina monta kohtaa, missä voidaan tehdä virheitä, ja aiheuttaa siten turhaa murhetta sekä jopa odottamattomia, turhia seuraamuksia.

Mitä asioita pitää ottaa huomioon? Millä statuksella muutetaan ja tarvittavia lupia haetaan? Mihin on verovelvollinen, ja voiko kotimaan veroviranomaisen unohtaa maasta muuttaessa? Missä järjestyksessä edetä? Käyttääkö työaikaansa työn tekemiseen, vai käytännön asioista huolehtimiseen ja stressaamiseen? Ovatko kaikki asiat nyt varmasti oikein tehty, vai onko jotakin unohtunut?

Relokaatioprosessit kestävät kuukausia. Tämän ajan ei tarvitse kuluttaa työntekijän ja työnantajan aikaa eikä resursseja, kun muutto hoidetaan yhteistyöllä asiantuntijan kanssa. Meidän kaikkien tahtotila on varmastikin sama, eli hoitaa nämä pakolliset käytännönasiat mahdollisimman pian ja mahdollisimman hyvin. Näin saadaan normaalin elämän rutiinit ja asettuminen uuteen ympäristöönsä, rullaamaan mahdollisimman hyvin heti alusta lähtien. Autamme asiakkaitamme myös globaaleissa muutoissa laajan yhteistyöverkostomme kautta. Pystymme hoitamaan koko prosessin yrityksen kanssa, tai jopa kokonaan yrityksen puolesta. Prosessi räätälöidään aina yksityiskohtaisesti tarpeen, yrityksen, muuttajan ja kohdemaan mukaan.

Olethan yhteydessä ja mietitään yhdessä, mitä relokaatioprosessi juuri teidän tapauksessanne tarkoittaa ja mitä eri osatekijöitä siihen liittyy.