Relokaatiopalvelut tukevat monipuolisesti sopeutumista uuteen maahan

Asiantuntevat maahanmuuttopalvelumme sisältävät muuttoon liittyvien viranomaisasioiden hoitamisen lisäksi myös laajan valikoiman muuttoon liittyviä tukipalveluita. Räätälöimme palvelukokonaisuuden aina asiakastarpeen mukaisesti.

Vastaamme tarvittavien lupien ja rekisteröitymisien hoitamisesta oikeassa järjestyksessä ja ajallaan. Avustamme myös muissa yhdessä sovituissa toimenpiteissä kuten pankki- ja veroasioiden hoitamisessa sekä asioinnissa Kelan kanssa.

Autamme asunnon etsinnässä sekä asuntoon, asumiseen ja muuttamiseen liittyvissä käytännön asioissa. Perheellisten työntekijöiden lapsille kartoitamme sopivat koulu- ja päiväkotipaikat. Autamme tarvittaessa muuton koordinoinnissa ja muun muassa muuttofirman valinnassa.

Tarjoamme välttämättömien peruspalveluiden lisäksi myös expatriaatin ja hänen perheensä arkielämän sujuvaan asettumiseen tähtääviä palveluita.

Kartoitamme perheen harrastusmahdollisuuksia, perehdytämme uuteen asuinympäristöön, käymme lävitse päivittäisten asioiden hoitamiseen liittyviä käytäntöjä ja ohjeistamme tarvittaessa myös puolison työllistymistä edistäviä asioita.

Tutustu alla kuvattuihin palvelupaketteihimme ja ota yhteyttä, niin räätälöimme sopivan relokaatiopalvelukokonaisuuden tarpeen mukaan.

Valmennukset apuna suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa

Valmennamme työntekijää ja hänen perhettään suomalaiseen yhteiskuntaan perehdyttämällä heidät muun muassa suomalaiseen elämäntapaan, arvoihin, kommunikaatiotyyliin ja työkulttuuriin. Tarjoamme työkaluja, jotka helpottavat Suomeen asettumista ja motivoimme sekä kannustamme ottamaan asioista selvää ja tutustumaan suomalaisuuteen. Annamme vinkkejä, miten sujuvaan Suomeen asettautumiseen voi itse vaikuttaa ja miten voi itse ottaa vastuuta sopeutumisesta uuteen maahan ja tapoihin. Lue lisää valmennuksistamme www.sinkkonenconsulting.fi

Palvelupaketti asiakastarpeen mukaan

Premium

Premium on kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus, joka sisältää lupaprosessien ja muiden maahan muuttamiseen liittyvien välttämättömien asioiden lisäksi myös laajan valikoiman erilaisia tukipalveluita. Premium-paketin tarkoituksena on tehdä muutto mahdollisimman helpoksi Suomeen muuttavalle expatriaatille ja hänen perheellensä. Relokaatiokonsulttimme osallistuu viranomais- ja virastotapaamisiin ja koordinoi sekä ohjaa asioiden hoitoa. Premium-palvelukokonaisuus minimoi muuttavan henkilön ja hänen perheensä ajankäytön muuttoon liittyvien asioiden hoitamisessa sekä ottaa joustavasti huomioon kaikki henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet koskien relokaatiota. Käytännön asioiden hoitamisen lisäksi Premium-palvelut mahdollistavat myös laajemman tuen antamisen ja yhteydenotot relokaatiokonsulttiimme vielä maahan asettautumisen jälkeenkin.

Premium-palvelupakettiin kuuluvia tukipalveluita ovat muun muassa väliaikaisen asunnon ja kodin etsintä, sopivien koulujen ja päiväkotien kartoittaminen sekä niihin tutustumiskäyntien järjestäminen. Tukipalveluitamme ovat lisäksi erilaisien harrastusmahdollisuuksien selvittäminen, julkisen liikenteen käyttöopastus, erilaiset arkipäiväisten asioiden hoitamiseen liittyvien käytäntöjen opastaminen kuten ruokakaupassa käyminen ja tuotetarjontaan tutustuminen. Opastamme myös tarpeen mukaan erilaisissa hankinnoissa, kuten esimerkiksi kodinkoneiden ja talvivaatteiden ostamisessa. Perehdytämme myös yleisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi Premium-tukipalvelut sisältävät joustavasti asiakkaan tarpeen mukaisia palveluita.

Räätälöimme ja koostamme paketin aina asiakastarpeen mukaisesti. Hinta muodostuu pakettiin valittavien palveluiden perusteella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Standard

Standard-paketti on tehokas ja systemaattinen tapa hoitaa maahanmuuttoon liittyvät asiat, jolloin vastaanottavan yrityksen ja expatriaatin ei itse tarvitse miettiä muuton edellyttämien asioiden hoitamista. Standard-paketissa relokaatiokonsulttimme auttaa maahan muuttavaa henkilöä olemalla mukana ja avustamalla muuttoon liittyvien viranomais- ja muiden välttämättömien asioiden, kuten vero- ja pankkiasioiden hoitamisessa. Lisäksi tarjoamme apua asunnon etsinnässä, vapaa-aikaan liittyvien asioiden hoitamisessa sekä suomalaiseen yhteiskuntaan perehdyttämisessä. Annamme myös tietoa sekä vinkkejä arkisten asioiden hoitamista varten.

Räätälöimme ja koostamme paketin aina asiakastarpeen mukaisesti. Hinta muodostuu pakettiin valittavien palveluiden perusteella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Support

Support-paketti sisältää etäyhteydellä läpikäytävän napakan ohjeistuksen maahan muuttavalle asioista, joita relokaatio edellyttää. Relokaatiokonsulttimme ohjeistaa expatriaattia hoidettavista viranomaisasioista sekä neuvoo muiden välttämättömien asioiden hoitamisessa ja koordinoi tarvittavat tapaamisajat. Asioiden hoitamisen vastuu on expatriaatilla, mutta relokaatiokonsultin apu on tarvittaessa saatavilla puhelimitse esim. viranomaistapaamisen yhteydessä.

Tarjoamme relokaatiopalveluita ketterästi ja asiakastarpeen mukaan räätälöidysti. Reagoimme ripeästi saamiimme toimeksiantoihin ja palvelemme asiakastamme viimeistään 24 tunnin sisällä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.